Rektori elismerés

Rektori Elismerő Oklevélben részesült
RIMÁN BARBARA
ének-zene alapszakos hallgató