Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsga

A képzés célja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés választható tanulmányterületeinek egyike a Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene).

Miért és kinek érdemes pedagógus szakvizsgát tennie?

A hatályos törvény értelmében annak, aki szakértő, szaktanácsadó, illetve gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló szakszolgálati intézményben vezetőpedagógus szeretne lenni.

jogszabályban meghatározottak szerint a pedagógusoknak hétévenként legalább egy alkalommal továbbképzésben kell részt venniük. Nem kell továbbképzésben részt venni a vizsgák letétele utáni hét évben annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett.

Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ének-zene) tanulmányterület főbb ismeretkörei:
- kórusvezetési gyakorlati és elméleti ismeretek;
- zenetörténeti ismeretek;
- tantárgy-pedagógiai ismeretek;
- népzenei ismeretek,
- zenei informatikai ismeretek.