Osztatlan tanári szak

Népzene- és népikultúra-tanár

OSZTATLAN, KÉTSZAKOS KÉPZÉSBEN (10 félév)

A képzés célja – meglévő népi hangszer- vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, az alapfokú művészetoktatásban a választott népi hangszer vagy népi ének tantárgy tanítására, továbbá népzenei és néprajzi ismeretek tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik elláthatják a népzenei együttesek vezetését, néptánccsoportok hangszeres kíséretét is. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

Választható népi hangszerek: hegedű, brácsa, nagybőgő-ütőgardon, citera, tambura, koboz, tekerő, furulya, klarinét-tárogató, duda, cimbalom, harmonika, valamint népi ének.

Szakpárosítása: ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár