Zenekultúra alapképzési szak

Zenekultúra alapképzési szak (BA)

6 félév

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek zenei művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. A képzés során a hallgatók kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismerésében.

A zenekultúra alapképzési szak specializációja:

  • Kórusvezetés, kóruséneklés (Choral conducting, choral singing)