ZENEI INTÉZET

 

"A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak"
(Kodály Zoltán: Gyermekkarok)

A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete (2013. augusztus 31-ig Ének-zene Tanszéke) 1969-óta a fenti szellemben végzi munkáját. Kétszakos tanári diplomát kaphattak, majd 1989-től ének-zenetanár, karvezetés szakot, 1991-től pedig közel két évtizeden át ének-zene-, népzenetanár szakot végezhettek az ide jelentkező hallgatók.

2007-től az ének-zene alapszak (karvezetés és népzene szakiránnyal) illetve az arra épülő ének-zene tanári mesterszak keretei között folyt a zeneművészet megismerésére, zenei készségek fejlesztésére, színpadi megszólaltatására, az értékek átadására irányuló munka.

2013 szeptembere óta osztatlan tanárképzés keretében kaphatnak hallgatóink ének-zene tanári oklevelet. 2015-től új tartalommal, új struktúrával, az ének-zene tanár szakkal párban, népzene- és népikultúra-tanár képzés indult a Zenei Intézetben.

Miért válassza a Nyíregyházi Egyetem zenei képzéseit?

 • Csak a Nyíregyházi Egyetemen választható az ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár osztatlan tanári szakpár.
   
 • A Nyíregyházi Egyetem az országban egyedülálló lehetőséget kínál az ének-zenei szakterületet választóknak: az ének-zene tanári képzést kínáló intézmények közül a Nyíregyházi Egyetem az egyetlen, ahol a magyar zenei hagyományok elméleti elsajátításán túl népi hangszeres képzésben is részesülnek az ének-zene tanári mester- és osztatlan rendszerű tanári szakot végző hallgatók.
 • Tagja lehet az egyetemi kórusnak, a Boróka együttesnek, az intézeti diákkörnek, a Lónyay Menyhért Szakkollégiumnak.
   
 • A Zenei Intézet nemzetközi kapcsolatrendszere behálózza Európát, az oktatói és hallgatói mobilitás folyamatosan bővül. A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete kétféle Erasmus Intenzív Program résztvevője, illetve szervezője volt az elmúlt években. 2006 és 2014 között, az összesen kilenc angol nyelvű, két hetes nemzetközi kurzuson mintegy 60 hallgató vett részt.
   
 • Kiváló infrastruktúrájú intézetben, jól felszerelt előadó- és tantermekben, országos szinten is egyedülálló eszközparkkal rendelkező Zenei informatikai laborban tanulhat, kutatómunkáját, tanulmányait az intézet Tarcai Zoltán Könyvtárában és az intézmény Központi Könyvtárában végezheti. A gyakorlási lehetőség az épület nyitva tartási rendje szerint biztosított.