Rosca Krisztoffer OTDK előadása

2023. április 13-án mutatta be tudományos munkáját Rosca Krisztoffer az ELTÉ-n megrendezett 36. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójában.

Témája: A befogadói kompetenciák fejlesztésének lehetősége az alapfokú népihegedű oktatásban

Gratulálunk a színvonalas munkához, és köszönjük Bíró István Ferenc témavezetői munkáját!